Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1476/2019 1476/2019 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ.ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

08/10/2019 - 13:18

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ.
ΠΛΩΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ
ΥΠΕΣΤΕΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 30 ΜΕΤΡΑ ΔΥΤΙΚΑ.