Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1475/2019 1475/2019 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΣΤΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΥΛΟΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

08/10/2019 - 13:04

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΣΤΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΥΛΟΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.
ΦΑΝΟΣ ΝΑΥΔΕΤΟΥ Α2:
37 58 54Β - 023 32 36Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.