1421/2019 1421/2019 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΘΟΥΣ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΟΛΟΙΑΣ.

26/09/2019 - 12:52

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 1402/2019 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.
ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΘΟΥΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΟΛΟΙΑΣ.