1388/2019 1388/2019 - ΣΥΓΓΙΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΗΣΙΔΕΣ ΔΡΕΝΙΑ.ΦΑΝΟΣ ΦΡΥΝΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

20/09/2019 - 12:18

ΣΥΓΓΙΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΗΣΙΔΕΣ ΔΡΕΝΙΑ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΦΡΥΝΗ:
40 19 12Β - 023 57 54Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.