1343/2019 1343/2019 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΛΑΓΟΣ.ΦΑΝΟΣ 'ΛΑΓΟΣ 3' ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

11/09/2019 - 13:02

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΛΑΓΟΣ. 2ΟΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ 'ΛΑΓΟΣ 3 ' :
40 59 54Β - 025 07 30Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.