1299/2019 1299/2019 - ΒΑ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ. ΑΚΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

03/09/2019 - 12:29

ΒΑ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ. ΑΚΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. ΦΑΝΟΣ:
39 22 48Β - 026 11 06Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.