1290/2019 1290/2019 - ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΑΥΔΕΤΟΥ.

02/09/2019 - 12:52

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΝΑΥΔΕΤΟΥ.
ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 36 03Β - 022 56 50Α