Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1284/2019 1284/2019 - ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΑΥΔΕΤΟΥ.

30/08/2019 - 13:17

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΑΥΔΕΤΟ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 36 03Β - 022 56 50Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.