1162/2015 1162/2015 - ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ.ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΝΑΥΔΕΤΟΥ.

25/09/2015 - 13:35:57

ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ.ΝΑΥΔΕΤΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΣΕ ΘΕΣΗ:
36 53,69Β - 027 17,29Α
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΘΕΣΗ:
36 53,702Β - 027 17,29Α.