1251/2019 1251/2019 - ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

27/08/2019 - 12:33

ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΚΑΤΩ ΣΕΛΛΕΣ,ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΘΕΣΗ:
35 20 19Β - 025 43 02Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ,ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΆΘΕ ΑΛΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.