1233/2019 1233/2019 - ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΣΒΕΣΗ ΦΑΝΟΥ

23/08/2019 - 12:29

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΕΦΑΛΗ ΝΟΤΙΟΥ ΛΕΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙΟΥ.ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΙΡΙΑ:
37 28 42Β 022 59 54Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ