1232/2019 1232/2019 - ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΩΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΛΟ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

23/08/2019 - 12:27

ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΚΕΦΑΛΗ ΝΟΤΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΩΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΛΟ. ΦΑΝΟΣ ΤΟΛΟ:
37 30 54Β - 022 51 30Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.