1226/2019 1226/2019 - ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ.ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΒΥΘΟΣ.

23/08/2019 - 12:15

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΟΡΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ.ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΒΥΘΟΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΕ ΘΕΣΗ
37 59 51Β - 024 25 49Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ