1189/2019 - ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ.

16/08/2019 - 11:48

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ..ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ (08) ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ
ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:
38 20 20B - 021 51 02A
38 20 21B - 021 51 03A
38 20 20B - 021 51 02A
38 20 20B - 021 51 02A