1188/2019 1188/2019 - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ.

14/08/2019 - 11:31

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 12 ΜΕΤΡΑ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΘΕΣΗ: 36 48 07B - 022 17 50A.
KΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ.