Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1184/2019 1184/2019 - ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.

14/08/2019 - 11:15

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ .
ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΘΕΣΗ 38 18 11Β - 021 08 45Α
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ,ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ, ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΆΘΕ ΆΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ