1133/2019 1133/2019 - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

05/08/2019 - 13:45

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ.ΜΗ ΦΩΤΟΣΗΜΕΝΟΜΕΝΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ. ΣΕ ΘΕΣΗ:
36 51 40Ν - 025 31 08Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΟΙΑΣ.