1130/2019 1130/2019 - ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ. ΠΑΛΑΙΟ ΛIΜΑΝΙ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ. ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

05/08/2019 - 13:16

ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ. ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΝΗΣ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
37 44 42Β - 023 25 42Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.