Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1011/2019 1011/2019 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

16/07/2019 - 12:17

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
35 12 30Β - 026 06 42Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.