999/2019 999/2019 - ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

15/07/2019 - 12:36

ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ. AΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ.ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ:
37 34 04Β - 022 47 27Α (WGS 84)