974/2019 974/2019 - ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΔΙΑΥΛΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ.

10/07/2019 - 12:43

ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΛΙΜΕΝΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΒΑΘΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ.
ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ:
Α. 35 22 20Β - 024 29 08Α
(ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ 7 ΜΕΤΡΑ)
Β. 35 22 20Β - 024 29 03Α
(ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ 6,4 ΜΕΤΡΑ)
Γ. 35 22 20Β - 024 28 59Α
(ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ 6,3 ΜΕΤΡΑ)