921/2019 921/2019 - ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. ΑΠΟΚΟΠΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ.

01/07/2019 - 12:54

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. A. 6ΟΣ ΔΕΞΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ:
38 21 18Β - 021 25 24Α
B. 6ΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ:
38 21 18Β - 021 25 18Α
Γ.7ΟΣ ΔΕΞΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ:
38 21 30Β - 021 25 24Α
ΑΠΟΚΟΠΗ.