869/2019 869/2019 - ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ. ΣΤΕΝΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

20/06/2019 - 12:15

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ. ΣΤΕΝΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ:
36 31 18B - 023 02 07A (WGS84)
ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ.