868/2019 868/2019 - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΦΑΝΩΝ

20/06/2019 - 12:13

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΦΑΝΩΝ:
Α) ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 31 35Β - 22 56 47Α
Β) ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 31 21Β - 22 56 42Α