772/2019 772/2019 - ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

31/05/2019 - 13:20

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ
'ΛΕΥΚΑΔΑ 1'
38 47 42Β - 020 43 42Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.