689/2019 689/2019 - ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ. ΟΡΜΟΣ ΑΛΥΠΑΣ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ.

14/05/2019 - 19:18

ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ. ΟΡΜΟΣ ΑΛΥΠΑΣ.
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ.
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
A) 39-40 16B - 019-42 16A
B) 39-40 14B - 019-42 17A
Γ) 39-40 15B - 019-42 18A
Δ) 39-40 15B - 019-42 19A
H ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΝ ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.