610/2019 610/2019 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ. ΠΙΘΑΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΒΥΘΙΣΜΑΤΩΝ.

23/04/2019 - 12:57

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ.
ΠΙΘΑΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΒΥΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΒΑΤHΓΟ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ:
35 12 38Β - 026 06 40Α
ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟ ΣΗΤΕΙΑΣ:
35 12 28B - 026 06 34A
ΚΑΙ ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΟΜΕΝΩΝ