Εκτύπωση αυτής της σελίδας

593/2019 593/2019 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.ΒΟΡΕΙΕΣ ΑΚΤΕΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

22/04/2019 - 13:12

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.ΒΟΡΕΙΕΣ ΑΚΤΕΣ.ΚΕΦΑΛΗ ΝΟΤΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΩΝΑ ΠΡΟΒΛΗΤΑ 6 ΦΑΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΕ ΘΕΣΗ :
35 21 00Β - 025 09 12Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΔΕΚΑ (10) ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ
ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
0,5+2,5=3'' ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΙA 3 ΝΜ