Εκτύπωση αυτής της σελίδας

554/2019 554/2019 - ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. ΗΜΙΒΥΘΙΣΜΕΝΟ ΣΚΑΦΟΣ.ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

15/04/2019 - 12:42

ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
.ΗΜΙΒΥΘΙΣΜΕΝΟ ΣΚΑΦΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
35 19 19Β - 025 23 33Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.