1105/2015 1105/2015 - ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ.ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

11/09/2015 - 20:11:24

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ.ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 40 ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ,3 ΜΙΛΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ,ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ
36 21 57Β - 022 57 42Α