535/2019 535/2019 - ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

10/04/2019 - 12:33

ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΞΙΜΑΔΑ ΑΚΡΑ ΣΠΙΘΑ
ΦΑΝΟΣ:
35 23 06Β - 026 10 24
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.