491/2019 491/2019 - ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΒΟΡΕΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΦΑΝΟΣ ΠΛΩΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

01/04/2019 - 12:13

ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΒΟΡΕΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΦΑΝΟΣ ΠΛΩΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΠΩΜΣ) ΣΕ ΘΕΣΗ:
35 25 30Β - 025 04 20Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ