402/2019 402/2019 - ΚΑΡΠΑΘΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΔΙΑΦΑΝΙ.ΦΑΝΟΣ ΕΠΑΥΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.

13/03/2019 - 12:22

ΚΑΡΠΑΘΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΔΙΑΦΑΝΙ. ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΟΡΜΟΥ ΔΙΑΦΑΝΙ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
35 45 24Β - 027 12 36Α
ΕΠΑΥΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.