363/2019 363/2019 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΠΛΩΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ.

05/03/2019 - 13:24

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΠΛΩΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:
A.37 57 32B - 023 33 21A
B.37 57 28B - 023 33 47A