310/2019 310/2019 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΣΚΥΡΟΣ. ΜΑΡΙΝΑ ΑΧΙΛΙ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

25/02/2019 - 12:03

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΣΚΥΡΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΝΟΤΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΧΙΛΙ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
38 52 18Β - 024 34 30Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.