1085/2015 1085/2015 - ΝΔ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. AΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ.ΝΕΑ ΚΙΟΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

08/09/2015 - 08:42

ΝΔ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.AΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ.ΝΕΑ ΚΙΟΣ.ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
37 35 00Β - 022 45 00Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.