286/2019 286/2019 - ΣIΓΓΙΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ.

20/02/2019 - 12:57

ΣIΓΓΙΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ ΣΑΡΤΗΣ.
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΘΕΣΗ:
40 06 07Β - 023 59 10Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.