251/2019 251/2019 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ

14/02/2019 - 12:05

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΟΡΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 56 54Β - 023 34 20Α (ED-50)
ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ 5 ΜΕΤΡΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ