225/2019 225/2019 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ.ΦΑΝΟΣ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ

11/02/2019 - 12:33

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ.ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 06 12Β - 020 31 00Α
ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ