201/2019 201/2019 - ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΠΕΛΟΠΟNNΗΣΟΥ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

07/02/2019 - 11:59

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΟΥ .ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ .
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
36 41 06B - 023 02 24A
EKTOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.