185/2019 185/2019 - ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ NEOY ΦΑΝΟΥ.

01/02/2019 - 12:30

ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ NEOY
ΦΑΝΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 37 12B - 022 57 04A
(WGS 84)