Εκτύπωση αυτής της σελίδας

150/2019 150/2019 - ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

28/01/2019 - 12:38

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ.KΕΦΑΛΗ Ν.ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ Λ.ΜΥΡΙΝΑΣ.
ΜΥΡΙΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
39 52 18Β - 025 03 06Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.