33/2019 33/2019 - ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

08/01/2019 - 14:23

ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝΤΑ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ, ΜΕ ΤΡΙΑ (3) Ν.Μ. ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ:
39 49 31Β - 019 50 24Α