9/2019 9/2019 - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ.

04/01/2019 - 14:31

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (WGS 84 DATUM):
40 33 54Β - 022 55 00Α
40 33 54Β - 022 56 00Α
40 32 00Β - 022 56 00Α
40 32 00Β - 022 55 00Α