1998/2018 1998/2018 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.ΠΟΝΤΙΣΗ ΠΛΩΤΗΡΩΝ.

24/12/2018 - 12:01

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.
ΠΟΝΤΙΣΗ ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΠΛΩΤΗΡΩΝ ΦΕΡΟΝΤΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΟ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΝΜ.
ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ :
38 26 49Β - 021 00 42Α
38 07 55Β - 020 48 55Α
37 58 52Β - 021 10 56Α