Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1960/2018 1960/2018 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΙ ΟΘΩΝΟΙ ΚΑΙ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ.ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

17/12/2018 - 13:05

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΙ ΟΘΩΝΟΙ ΚΑΙ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ.ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΥΛΑΚΙ '1' 1ΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΛΟ ΑΥΛΑΚΙ ΝΗΣΩΝ ΟΘΩΝΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ:
39 50 18Β - 019 24 54Α
ΑΠΕΚΟΠΕΙ ΚΑΙ ΕΠΑΨΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.