1050/2015 1050/2015 - ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ.ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΜΝΟΝΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ.

28/08/2015 - 11:53:24

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ.ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΜΝΟΝΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
A)35 10 27,3Β - 024 24 46,91Α
Β)35 10 27,0Β - 024 24 46,71Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.