1047/2015 1047/2015 - ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ.ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΘΗΡΕΑΣ ΒΡΑΣΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

28/08/2015 - 11:47

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ.ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΘΗΡΕΑΣ ΒΡΑΣΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ ΑΝΑ ΤΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ,3 ΜΙΛΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ, ΥΨΟΣ 1.5 ΜΕΤΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ
37 26 51Β - 022 45 42Α