1032/2015 1032/2015 - ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ.

25/08/2015 - 12:32:13

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
A)40 03 26,4Β-023 27 57,0Α
Β)40 03 26,5Β-023 27 57,4Α
Γ)40 03 26,5Β-023 27 57,5Α
Δ)40 03 26,3Β-023 27 57,1Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.