1574/2018 1574/2018 - ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.`

08/10/2018 - 13:00

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ. ΑΚΡΑ ΣΚΑΜΝΙΑ.
ΛΕΥΚΟΣ - ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
39 23 24Β - 026 20 30Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.